2- حرف ...

 

حرف زیاده برای زدن، اما اینکه بتونی دسته بندی کنی شون و بنویسی شون خیلی سخت تر از اینه که بتونی به زبون بیاری شون ... 

خدایا خودت گوش ِ شنوایی نصیب کن، که این روزها به شدت از کیبورد خسته ام ... 

 

/ 0 نظر / 92 بازدید